Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Y4Tennis Dit is de privacyverklaring van Y4Tennis. Hierin leggen we je uit dat we informatie over je gebruiken, hoe we dat gebruiken en wat jouw rechten zijn. Door aan te vinken ga je akkoord met deze verklaring.

In het kort: Y4Tennis verzamelt gegevens over je of uw kind, zodat we onze dienstverlening kunnen doen. Hiermee schrijven we je in, doen we onze administratie en sturen we je mail en ontvangt u de nieuwsbrief via Dekker. Ook delen we jouw naam en telefoonnummer met onze mede tennisleraren voor het rooster en om je te contacteren als er bijvoorbeeld een les uitvalt. Ook houden we soms bij hoe goed het gaat in les en soms wordt dit aan een scout vertelt. Verder zal Y4Tennis nooit jouw informatie doorverkopen of delen met andere mensen of bedrijven zonder dat we daar een goede reden voor hebben, en de derde partij ons beloofd heeft goed met jouw gegevens om te gaan. Je kunt altijd je gegevens opvragen via email, ze veranderen als ze niet kloppen en ons vragen ze te verwijderen. Dan moet je wel al 16 zijn geworden.

Ook maken we soms foto’s van je tijdens de lessen of trainingen. Deze plaatsen we soms op de website, Facebook of in de nieuwsbrief. Als je hier bezwaar tegen hebt, moet je dat even tegen ons zeggen. Dan halen we ze weer weg.

Hierna volgt de officiële verklaring. Aan het einde vindt u contactgegevens voor de verantwoordelijke van uw gegevensverwerking.

Dit is de privacyverklaring van Y4Tennis B.V., kvk 27340239. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Wendy de Wit-Van der Veek, te contacteren op info@y4tennis.nl of op telefoonnummer 06-24687280.

Uw gegevens worden opgeslagen om de volgende redenen: voor de administratie, voor het inplannen van lessen, voor het versturen van de nieuwsbrief en voor het maken van rapporten van vorderingen op sportief gebied. Ook maken wij soms gebruik van beeldmateriaal voor promotie en marketingdoeleinden. In het laatste geval, als we foto’s of video’s van u of uw kind maken, zullen we op dat moment aan u toestemming vragen.

De persoonlijke gegevens die we opslaan over uw naam en adresgegevens, inclusief financiële gegevens, slaan we op vanuit onze contractuele verplichting naar u. Dit bevat namelijk de afspraak dat we u tennisles zullen geven en wij verwerken uw gegevens slechts daartoe. Als u of uw kind opzienbare vorderingen maakt op sportief gebied, zal dit soms worden opgeschreven of worden gedeeld met mede tennisleraren aangesloten bij Y4Tennis. Deze informatie zal na de gebruikelijke bewaartermijn worden verwijderd en nooit met derden worden gedeeld.

Verder gebruiken wij uw gegevens voor promotie en marketingdoeleinden. Dit omvat de nieuwsbrief en het maken van foto’s of video’s voor de website, Facebook of de nieuwsbrief. Wilt u hier geen deel van uitmaken of bijvoorbeeld de nieuwsbrief niet ontvangen, vragen wij u ons hiervan via email op info@y4tennis.nl kennis te geven. De voorgenoemde informatie stelt u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring uitdrukkelijk en expliciet aan ons ter beschikking.

De data wordt verwerkt door Wendy de Wit-Van der Veek en wordt opgeslagen op verschillende systemen. Y4Tennis heeft zich er van vergewist dat deze data volgens Europese privacy standaarden wordt bewaard. Verder zullen we uw data delen met onze mede tennisleraren. Foto’s en of video’s kunnen publiek worden gebracht, via de nieuwsbrief of de website. Ook informeren wij u graag over bijvoorbeeld uitjes met de kinderen, waarin wij hun bij voornaam zullen noemen.

Voor het gebruik van uw informatie voor promotie of marketingdoeleinden hebben wij uw expliciete toestemming nodig. Deze verleent u ons hierbij door akkoord te gaan met deze verklaring. Deze kunt u ten alle tijde weer intrekken. In het geval dat wij de toestemming hebben verkregen van een ouder, is het kind na het bereiken van de zestien (16) jarige leeftijd gerechtigd de toestemming in te trekken.

Als laatste kan het zijn dat Y4Tennis door een wettelijke verplichting uw informatie moet delen met bijvoorbeeld juridische organen. Y4Tennis behoudt zich dit recht voor. Ook bij contractuele verplichtingen is dit het geval: Als laatste doen wij bestellingen bij derde partijen, bijvoorbeeld voor tennisballen. De informatie van deze bedrijven slaan wij op om te kunne voldoen aan de contractuele verplichting die volgt uit de overeenkomst om producten af te nemen. Deze informatie zal worden bewaard zolang Y4Tennis interesse heeft in het bestellen van dergelijke producten.

In alle gevallen nemen wij maatregelen om uw informatie te beschermen. Ten eerste hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met de voornoemde partijen die data voor ons verwerken, en hebben we een systeem opgesteld om bij te houden welke informatie waar wordt gebruikt. Bovendien hebben we onze opslagcapaciteiten goed beveiligd volgens de standaarden van de AVG. We bewaren uw gegevens voor de duur van uw contract met Y4Tennis. Hierna zullen we al uw gegevens, met uitzondering van diegene die wij publiek hebben gemaakt, binnen een half jaar verwijderen. Binnen dit halfjaar zullen wij misschien u nog een maal contacteren om een aanbieding te doen. U, of een legale vertegenwoordiger, kunt ook een verzoek tot verwijdering of bevriezing doen ten alle tijde. U kunt ook bezwaar maken tegen een van de mogelijke gegevensverwerkingen.

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe wij uw gegevens gebruiken of beveiligen. In het geval dat wij uw data verliezen, of er inbreuk op wordt gemaakt, zullen wij binnen 72 uur daarvan melding doen aan zowel u als de AP. Ten slotte: Deze clausule over het gebruik van persoonlijke data is noodzakelijk om tot een contract te kunnen komen. Gaat u niet akkoord, dan zijn wij niet in staat een contract op te kunnen stellen voor het geven van tennisles. Neemt u alstublieft contact op met de administratie voor meer informatie.

Y4Tennis is bereikbaar op de volgende wijzen: Naam: Wendy de Wit-Van der Veek email: info@y4tennis.nl Telefoon: 06-24687280